d

       สวัสดีคะ IES เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 19 ประเทศ USA, CANADA (ยุโรป 8 ประเทศ)

Germany, France, Austria, Denmark, Hungary, Sweden, Norway, Netherlands

คลิกดูระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุน การสมัครสอบ รุ่น 19 (รอบ 2)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

สมัครผ่านออนไลน์ ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  FB : IES Exchange Student / E-mail :

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-512-6022-4, 087-686-9011, 086-338-4029

การชำระ ค่าสมัคร 

1. ชำระที่เป็นเงินสดที่ IES หรือ อาจารย์ผู้ประสานงาน

2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  : ชื่อบัญชี บริษัท ไอ.อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

 เข้าบัญชี บริษัท ไอ.อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  เลขที่บัญชี

           ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลาดพร้าว 44 บัญชีออมทรัพย์ 

*** แล้วส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ E-mail : ***

       

ระบุชื่อนักเรียน เจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะติดต่อกลับไปค่ะ

larship-Info-2014.pd
นักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน ที่อเมริกา 
เปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน! เลือกรัฐ เลือกโรงเรียน กำหนดค่าใช้จ่ายเองได้ เดินทาง สิงหาคม ของทุกปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-512-6022-4
คลิกที่นี่นักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน
 นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้ในทุกรัฐ ของอเมริกา ตามที่มีรายชื่อ โรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนและกำหนดงบประมาณ ตามที่ ต้องการได้ สำหรับโรงเรียนเอกชน & รัฐบาล
นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ เช่น วิชา ESL ซึ่งเหมาะกับนักเรียน ต่างชาติเพื่อปรับพื้นฐาน และมีวิชาเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า มหาวิทยาลัย (AP Course) สำหรับนักเรียน G .12
นักเรียนสามารถที่จะเลือกว่าจะพักกับครอบครัว (Homestay) หรือจะอยู่ หอพักที่โรงเรียน (Boarding School)
นักเรียนที่เรียนจบ G. 12 จะได้รับ Diploma จากโรงเรียน สามารถนำมาศึกษาต่อในระดับ วิทยาลัย & มหาวิทยาลัยใน อเมริกาได้ หรือศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเมืองไทย (Boarding School)

  นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการอนุญาตวีซ่า 3-5 ปี

 
โอกาสในการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา J - 1 ต้องการเรียนต่อจนจบ G .12
นักเรียนที่เรียนจบจากโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ J-1 (1 ปีการศึกษา) ในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน และต้องการเรียนต่อเนื่องเพื่อจบการศึกษาในระดับ G.11 -12 ในทันทีในประเทศอเมริกา นักเรียนต้องสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน (ตามรายชื่อที่ IES น าเสนอ) เนื่องจากตามกฎหมายของประเทศอเมริกา นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนใน โรงเรียนรัฐบาลอเมริกันได้เพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น หากนักเรียนจะเรียนต่อต้องกลับมา ประเทศไทยเพื่อเปลี่ยน วีซ่านักเรียนทุน (J-1 ) เป็นนักเรียนเอกชน (F-1 ) ซึ่งทาง IES จะเป็นผู้ดูแลจัดหาโรงเรียนใหม่ให้ก่อนนักเรียนจบโครงการฯและทำวีซ่าให้อีกครั้ง

 เรียนต่อต่างประเทศ