0-2512-6022-4
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > High School Exchange > Canada

21

Canada

ลักษณะโครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยน จะเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน ตามรัฐต่าง ๆ ของประเทศแคนาดา ได้แก่ เมือง Delta รัฐ British Columbia, เมืองToronto รัฐ Ontario , เมืองNew bridge รัฐ Nova Scotia เมืองWinnipeg รัฐ Manitoba โดยพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา (Host family) ในรัฐที่นักเรียนเลือก เมือง เลือกโรงเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
นักเรียนจะต้องมีเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเดินทางในเดือนสิงหาคม หรือกันยายน ของทุกปี

คุณสมบัติ : นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 -18 ปี ณ วันเดินทาง และกำลังศึกษอยู่ในระดับชั้น ม.3 – ม.5

ระยะเวลา :  ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคม และเดินทางกลับในช่วงเดือนมิถุนายน

โรงเรียน : นักเรียนจะได้เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ระดับมัธยมศึกษา (High School) ในเมืองและรัฐต่าง ๆ ของประเทศแคนาดา

ครอบครัวประจำท้องถิ่น : นักเรียนจะพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร ( Volunteer Host Family)

ผู้ดูแลประจำท้องถิ่น : ผู้ดูแลประจำท้องถิ่น เป็นคนในพื้นที่ ชาวแคนาดา มีหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ

การเดินทางไปโรงเรียน : นักเรียนเดินทางโดยรถ รับ-ส่ง ของโรงเรียน หรือ โฮสต์ขับรถไปรับ – ส่ง

01 เมือง Delta , รัฐ British Columbia

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนในเขตการศึกษาเมือง Delta เดินทาง 30 นาทีจากแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย
20 นาที จากท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์และสัมผัสชายแดนอเมริกา

เดลต้า มี 31 โรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในชุมชนของ Delta  Ladner และ Tsawwassen ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ มีมาตรฐานการครองชีพสูงและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความทันสมัย ชุมชนเดลต้ามีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำที่สุดในภูมิภาคทำให้เดลต้าพื้นที่ที่ปลอดภัยมากสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำล้อมรอบด้วยน้ำที่มีหาดทรายที่สวยงาม สนามกอล์ฟและสวนสาธารณะ

เดลต้ามีประชากร ESL ต่ำมากเพราะ 90% นักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลายแห่งเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อม เดลต้าได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องในหมู่โรงเรียนยอดนิยมในบริติชโคลัมเบีย ที่มีอัตราการสำเร็จการศึกษาสูงมาก และผลที่โดดเด่นเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยรัฐบาล ผู้สำเร็จการศึกษาเดลต้าได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยที่สำคัญทั้งหมดและวิทยาลัยทั่วโลก

โรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาเดลต้า ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมทั้ง 7 แห่งของเรา มีหลักสูตรที่เข้มข้นและเป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลายของหลักสูตรสำหรับนักเรียนเกรด 8-12 คุณสามารถเลือกเรียนแบบ ภาคเรียนครึ่งปีการศึกษา หรือ 1 ปี การศึกษา , หลักสูตรโครงการเรียนล่วงหน้าแบบและการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้ทั่วโลก โรงเรียนที่เน้นเรื่องกีฬาและพัฒนากีฬาที่ดีเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนและ ผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

02 เมือง Toronto, รัฐ Ontario

มณฑลออนตาริโอตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศเป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา มีพื้นที่ 1.1 ล้านตารางกิโลเมตร มี เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองหลวง มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดในแคนาดา เป็นศูนย์กลางทางการเงินและอุตสาหกรรม มีทรัพยากรที่สำคัญ คือ นิเกิล ทองแดง และยูเรเนียม ทางตอนใต้ของมณฑลเป็นที่ตั้งของน้ำตกไนแองการ่า รวมทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหอคอย CN ซึ่งจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมลอยตัวที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศ คือ เมือง ออตตาวา (Ottawa)

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา คือ Peel Academy at Clarkson Secondary School, Assumption Catholic Secondary School , St.Thomas Aquinas Catholic Secondary School ,  St lgnatius of Loyola Catholic Secondary School

เมือง Newbridge, รัฐ Nova Scotia

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เป็นมณฑลที่ล้อมรอบด้วยน้ำ มหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลทั้ง 4 ด้าน มีพื้นที่ 55,491 ตารางกิโลเมตร มี “เมืองฮาลิแฟกซ์ (Halifax)” เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 320,000 ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในเขตชุมชนเมืองหลวง ประชากรส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจากประเทศอังกฤษมีท่าเรือนำลึก ทำการประมง เหมืองแร่ การเกษตร และอุตสาหกรรมใหม่ คือ การท่องเที่ยวเทคโนโลยี ดนตรี และการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาจำนวนมาก และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา มี 2 แห่ง คือ Newbridge College , Armbrae Academy เป็นโรงเรียนมัธยมที่เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมและมีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่นกีฬาฮอคกี้ และกีฬาอื่น ๆ

03 เมือง Winnipeg, รัฐ Manitoba

มณฑลมานิโตบา “เมืองวินนิเพก (Winnipig)”  เป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบจนได้ชื่อว่า Land of 100,000 lakes ใหญ่เป็นอันดับสิบเอ็ดของโลก เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และยังเป็นแหล่งเหมืองแร่ที่สำคัญ คือ ทองแดง สังกะสี และนิเกิล

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา มี 2 แห่ง คือ  The Collegiate at The University of Winnipeg , Mennonite Brethren Collegiate Institute

เมือง Charlottetown, รัฐ Prince Edward Island

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดมีประชากรประมาณ 140,402 คน มี ” เมืองชาร์ล็อตทาวน์ (Charlottetown) ” เป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า″ แหล่งกำเนิดของการประชุม ” พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอร์แลนด์ เป็นมณฑลซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่ง สำคัญในการทำกสิกรรม   การท่องเที่ยว ประมง การฟาร์มผสมของแคนาดาจนได้ชื่อว่า “มณฑลแห่งสวนผลไม้”

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  มี 4 แห่ง คือ Bluefield High School, Montague Regional High School, Colonel Gray High School, Charlottetown Rural High School

04 โฮมสเตย์

บ้านพักชาวแคนาเดียน ดำเนินการโดยเขตการศึกษา และไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเอกชน ดังนั้นเจ้าหนาที่ของโรงเรียนในเขตการศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ปลอดภัย รักษาคุณภาพของโฮมสเตย์ ครอบครัวทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือก จะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพบ้าน การอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมของบ้านนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูง ปลอดภัยและอบอุ่น นักเรียนจะได้รับข้อมูลของครอบครัวชาวแคนาเดียน นักเรียนสามารถทำความรู้จักกัน โดยติดต่อกันได้โดยตรง ก่อนที่จะเดินทางมาถึง

ผู้ดูแลนักเรียน

จะทำหน้าที่อย่างใกล้ชิดกับครอบครัว นักเรียนและผู้ประสานงานของโรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการดูแลที่เหมาะสม ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนและประสานงานความร่วมมือโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวม

IES EDUCATION GROUP
444 Olympia Tower, 21st Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel: 0-2512-6022-4 Fax: 0-2513-0674
Email: INFO@IES-EDUCATION.COM

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED