087-686-9011 คุณฤดี
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > High School Exchange > ประเทศญี่ปุ่น

15

ประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะโครงการ 

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนทางตอนใต้ของประเทศ  พักอาศัยในหอพักของโรงเรียน นักเรียนจะได้เข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนกับนักเรียนญี่ปุ่น และนักเรียนต่างชาติคนอื่น ๆ ตามหลักสูตรของโรงเรียน  โดยเรียนทุกวิชาเป็นภาษาญี่ปุ่น  เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาลต่าง ๆ

หลักสูตรของโรงเรียนค่อนข้างจะเข้มข้น    ฉะนั้นนักเรียนที่จะเลือกไปเรียนที่นี่จะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น ในระดับที่ดี  ทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน  จะมีการสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น  สอบสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่น  โดยครูชาวญี่ปุ่นที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ และเอกสารประกอบ ดังนี้

ระยะเวลา :  ระยะเวลา 1 ปี การศึกษา เริ่มเดินทางในช่วงเดือนเมษายน  และเดินทางกลับในช่วงเดือนมีนาคม

โรงเรียน : นักเรียนจะได้เข้าศึกษาโรงเรียนเอกชน  ระดับมัธยมศึกษา (High School) / อยู่หอพักภายในโรงเรียน

ผู้ดูแลประจำท้องถิ่น : เป็นอาจารย์ในโรงเรียน มีหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ

การเดินทางไปโรงเรียน : นักเรียนสามารถเดินไปโรงเรียนได้ เพราะอาศัยอยู่ในหอพัก ภายในโรงเรียน

ติดตามวีดีโอประสบการณ์ของนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ประเทศญี่ปุ่น  พี่แพร และ พี่ตะวัน ได้ที่นี่

https://www.youtube.com/channel/UCMrkbWq2PCSIkwydSg3COpQ/videos

http://www.prairinjapan.wordpress.com

16 17
18 19

I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED