นางสาวสิรามล คงสวัสดิ์  
น.ส.พลอยพัชชา  มีสุวรรณเดช

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่ที่ เมือง Odenville รัฐ Alabama
ปัจจุบันการศึกษา : เรียน ปี 2 คณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่ที่ เมือง Two Rivers รัฐ Wisconsin
ปัจจุบันได้รับทุน ไทยพัฒน์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี – โท
สาขา Curriculum Instruction and Educational Technology
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษา : ที่ Boston University
รัฐ Massachusetts, USA

 
นางสาวเกศินี  พู่ประเสริฐศักดิ์
 
 

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่ที่ เมือง Marion รัฐ Carolina
การศึกษา : ที่ Biology, Francis Marion University, USA

 
นางสาวภัทรณิชา  เด่นเลิศชัยกุล
นางสาวสุขวสา  หิรัญเมฆาวานิช
นางสาวปริญญาพร  ดิษฐ์ประเสริฐ   

โรงเรียน สตรีวิทยา
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่ที่ เมือง Berryville รัฐ Arkansas
ขณะนี้เรียน ที่ : ได้รับทุน APU   Rilsumeikan Asia Pacific University เรียนที่ ประเทศญี่ปุ่น  ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไปอยู่ที่ เมือง Portage รัฐ Indiana
การศึกษาปัจจุบัน
เรียนปี 4 คณะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล   จ.ปัตตานี
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไปอยู่ที่ เมือง Tucson   รัฐ Arizono
การศึกษาปัจจุบัน
เรียน ปี 4   คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

คำถาม : การไปเป็นหนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ให้อะไรกับน้องบ้าง

ตอบ: การได้ไปแลกเปลี่ยนเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจุดหนึ่งเลยคะที่ได้แน่ๆ อยู่แล้วคือภาษาอักฤษไม่ใช่แค่ห้านแกรมม่าเหมือนที่ เรียนๆ กันอยู่นะคะ แต่ด้าน Speaking นี้ได้เต็มๆ ต่อยอดไปถึง ด้าน Reading กับ Writing ด้วย จนถึงตอนนี้ทุกครั้งที่จำเป็น ต้องพูดภาษาอังกฤษแบบ Improvise หรือต้องเขียนรายงาน เป็นภาษาอังกฤษส่งอาจารย์ก็สามารถทำได้คล่องเลยคะ ที่สำคัญที่สุดที่หนูได้จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคือ เรื่อง การใช้ชีวิตค่ะ ทุกๆ ด้านเลย การรับมือกับปัญหาเมื่อไม่มีคน ที่คอยอยู่ช่วยเหลือเราตลอดเวลา การอยู่คนเดียวให้ได้ การ ดูแลตัวเองในทุกๆ เรื่อง เรียกได้ว่า แข็งแกรงเลยค่ะ รู้สึกมี ความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยค่ะ

คำถาม : การไปเป็นหนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ให้อะไรกับน้องบ้าง

ตอบ: ได้เป็นนักเรียนแลกเปลียน ถือว่าได้ประสบการ์ณ ที่ดีมากมาย อย่างแรกคือ ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การพูด การฟัง ได้รับการพัฒนาดีมาก โฮส (Host family) ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ ใจดี มีกิจกรรมให้ทำ ทุกวันหยุดเลย มีเพือนๆ ทั้งชาว อเมริกันและเพื่นอที่มาแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นๆ อีก 14 ประเทศ รวมถึง การตรงต่อเวลา และรู้จักที่จะ วางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ

คำถาม : ให้รุ่นพี่ ฝากข้อคิดถึงน้องๆ ที่ยังไม่เคยไปหรือ กำลังคิด จะไปเป็นนักเรียนแลกปลี่ยน IES ค่ะ
ตอบ : ฝากถึงน้องๆ นะคะ คือพี่รู้ว่ามันมีหลายเรื่องให้ตัดสินใจ ไม่ว่าจะ เป็นเพื่อน พ่อแม่ หรือความกลัวที่ต้องไปอยู่คนเดียว แต่เชื่อพี่เถอะคะว่า คุ้มมากๆ แต่ละคนก็ได้ประสบการณ์ไม่เหมือนกัน แต่ว่าทุกคนได้อะไร ที่ติดตัวกลับมาแน่นอนค่ะ น้องเองก็ลองไปเพื่อหาประสบการณ์ของ น้องๆ เองเถอะคะ

คำถาม : ให้รุ่นพี่ ฝากข้อคิดถึงน้องๆ ที่ยังไม่เคยไป หรือกำลังคิดจะไป เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ES ค่ะ

ตอบ : น้องๆ ค่ะ การไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยน เป็นการเปิดประสบการณ์ ใหม่ๆ ในช่วงนักเรียนมัธยมปลาย ถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็จะบอกไม่ได้ว่าดีอย่างไร เพราะฉะนั้น ต้องไปลองด้วยตัวเองค่ะ

น.ส. นิมารัตน์  พะโยม
นายนภพิชญ์  จิตมงคลทอง
นางสาวมนัสนันท์ ญาณฐิติรัตน์

โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ เมือง Wauconda รัฐ lllinois
โรงเรียน Wauconda High School เกรด 11
 ปี 2014-2015
ปัจจุบัน กลับมาเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ที่ เมือง Fort Worth รัฐ Taxas
อยู่โรงเรียน Southwest High School
ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาล (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา
ที่ Charles P.Allen  High School เมือง Regina เกรด 11

“ปีที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นปีที่ทำให้ฝ่ายโตขึ้น เรียนรู้โลกกว้าง เข้าใจสิ่งรอบตัวได้กว้างมากขึ้น กล้าแสดงออก กล้าพูดในสิ่งที่เราคิด และลงมือทำในสิ่งที่เราฝัน”

คำถาม : การไปเป็นนักเรียนแลกเปลียน 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ให้อะไรกับน้องบ้าง
คำถาม : การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ให้อะไรกับน้องบ้าง

คำถาม : ให้รุ่นพี่ฝากข้อคิดถึงน้องๆ ที่ยังไม่เคยไป หรือกำลังคิดจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ค่ะ

ตอบ : อยากจะบอกน้องๆ เพื่อนๆ ว่า
ไม่เสียใจเลย ที่ได้ไปแลกเปลี่ยน เพราะ
ตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั้น เราไม่ได้
เสียมันไปฟรีๆ แต่กลับได้ประสบการณ์
ใหม่ ได้ทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำ ถือว่าคุ้มมาก
ที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะ
ตอบ : การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสร้างประสบการณ์ให้ชีวิต ช่วยเปิดโลกทัศน์ จากการได้ รับรู็ และเข้าใจมุมมองที่แตกต่างหลากหลายของเพื่อนมนุษย์จากหลากหลายเชือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งผลให้เราสามารถยอรับความแตกต่าง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้คน ที่มีความหลากหลายในประชาคมโลกได้เป็นอย่างดี ตอบ : สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการ ตัดสินใจ การเป็นนักเรียนแลก เปลียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับชีวิต เพราะเอาเข้าจริงๆแล้ว เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าในอนาคตจะมีสิ่งใดบ้างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ฉะนั้นแล้วการได้รับโอกาส ในการเปิดมุมมอง หรือโลกทัศน์ อาจนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแสวงหาโอกาสในชีวิตที่ไม่อาจล่วงรู้ได้ ซึ่งอาจมิใช่เพียงโอกาสทางการศึกษา หรือการฝึกภาษา
นางสาวณิชกานต์ กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
นางสาวปิ่น ยั่งยืนตระกูล

นางสาวธนัชชา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา
ที่ Charles P.Allen High School เกรด 10
ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา
ที่ Prince Andrew High School เกรด 10
ปัจจุบันศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้น ม. 5

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส
ที่ LYCEE SAINTE ANNE D ‘AURAY เกรด 11

“สิ่งที่ได้จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมันยิ่งกว่าภาษา มันคืออีกหนึ่งชีวตที่เราสร้างขึ้นเองที่นั่น ทั้งบทเรียน ประสบการณ์ ครอบครัว และมิตรภาพที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากเราจะสร้างเอง”

“การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนึ่งปีนั้น เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ได้ทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย ที่ไม่เคยทำมาก่อน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ และยังได้ครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นมาอีกหนึ่งครอบครัว ปิ่นสามารถบอกได้เลยว่า ปิ่นจะไม่มีวันลืมความทรงจำดี ๆ ที่มีตลาดหนึ่งปีนั้นเลย”

“การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากมาย
 ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก เป็นปีที่มีความหมายต่อหนูมากๆ เลยคะ”

นางสาวชนิสรา ดาวเจริญ  
นางสาวพิชชาภา  ศรีเจริญ

โรงเรียนหอวัง
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ Brookfield Central High School
เมือง Brookfield เกรด 10
ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนหอวัง ชั้น ม.6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส
ที่  LYCEE RENE GOSSE เกรด 11

"ประสบการณ์ที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาสอนให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น โด้มีโอกาสเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น และยังได้มิตรภาพใหม่กลับมาด้วย"

“การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของทุกคนอาจเจอทั้งเรื่องดี และร้าย แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้มาเหมือนกันคือ ประสบการณ์ และการรับผิดชอบทุก ๆ อย่างด้วยตัวเอง โดยปราศจากพ่อแม่ ทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำแต่ละอย่างมากขึ้น”