087-686-9011 คุณฤดี
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > PROGRAMS > กรอกใบสมัครออนไลน์

กรุณาเลือกประเทศที่ต้องการสมัคร (เลือกได้ 2 อันดับ)
อันดับ 1
อันดับ 2
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
First Name
Last Name
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
** อายุในปีที่สมัครสอบ (กรอกเป็นตัวเลข)
ชื่อเล่น / Nickname
เบอร์โทรมือถือ
Email
Line ID
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
โรงเรียน
ผลการเรียนรวม
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลผู้ปกครอง
ข้อมูล (บิดา)
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรมือถือ
ข้อมูล (มารดา)
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรมือถือ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านรู้จัก IES ได้อย่างไร
มีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่

I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED