087-686-9011 คุณฤดี
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > โปรแกรม > PRIVATE HIGH SCHOOL

20

Private High School
USA

ประเภท F 1  มี  2 แบบ ได้แก่

  1. โครงการ F-1 Exchange High School (แบบไม่ระบุโรงเรียน)

นักเรียนไม่สามารถเลือกรัฐ โรงเรียน หรือครอบครัวชาวอเมริกันได้ องค์กรต่างประเทศจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนเอกชน หรือ รัฐบาล  โดยพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน  นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่เกรด
10-11-12 ( ม.4-5-6)  หรือจะเรียนเพียง 1 ปีก็ได้ และการันตี High School Diploma (ใบประกาศนียบัตร) สำหรับนักเรียนที่จบเกรด 12    นำผลการเรียน ( Transcript) มาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และต่างประเทศได้ เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1. โครงการนักเรียนโรงเรียนเอกชน แบบเลือกโรงเรียน เลือกเมือง เลือกรัฐ
    (ตามงบประมาณของผู้ปกครอง)

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือก โรงเรียน เลือกเมือง  เลือกรัฐ   ตามรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ IES นำเสนอ มีทั้งที่แบบอยู่กับ ครอบครัว  (Host family)  และ อยู่หอพัก (Boarding) นักเรียนสามารถที่จะเรียนต่อได้จนจบเกรด 12 ตามที่โรงเรียนกำหนด

** นักเรียนที่เรียนจบ เกรด 12 จากประเทศสหรัฐอเมริกา    สามารถนำผลการเรียน ( Transcript)
มาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และต่างประเทศได้ เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนเอกชน รัฐบาล ในสหรัฐอเมริกา

ลำดับที่ โรงเรียน เมือง/ รัฐ
1 Aquinas Institute Rochester, New York
2 Keene Central School  Keene, New York
3 Red Creek High School Red creek, New York
4 Alma High School Alma, Arkansas
5 Lourdes Central Catholic Nebraska City, Nebraska
6 Hill-Murray School Maplewood , Minnesota
7 St Croix Lutheran High School St.Paul , Minnesota
8 Eagle Christian School  Richland Center, Wisconsin
9 Holy Savior Menard Alexandria, Louisiana
10 Lehigh Christian Academy Allentown, Pennsylvania
11 Wilson Hall Sumter, South Carolina
12 Santa Barbara Santa Barbara, California

คุณสมบัติ : นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง15 -18 ปี  ณ วันเดินทาง และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3-ม.5

ระยะเวลา :  ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มเดินทางในช่วงเดือน สิงหาคม  และเดินทางกลับในช่วงเดือนมิถุนายน

โรงเรียน : นักเรียนจะได้เข้าศึกษาใน โรงเรียนรัฐบาล หรือ โรงเรียนเอกชน  ระดับมัธยมศึกษา (High School) ในเมืองและรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ครอบครัว : นักเรียนจะไปพักกับ ครอบครัวชาวอเมริกัน   (Host Family) ที่รับดูแลนักเรียนโดยเฉพาะ

ผู้ดูแลประจำท้องถิ่น : ผู้ดูแลประจำท้องถิ่น เป็นคนในพื้นที่ ชาวอเมริกัน มีหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ

การเดินทางไปโรงเรียน : นักเรียน เดินทางโดยรถรับ-ส่งของโรงเรียน หรือ โฮสต์ขับรถไปรับ – ส่ง

22

I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED