087-686-9011 คุณฤดี
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > ข่าวสารและกิจกรรม > ศูนย์สอบกรุงเทพ และต่างจังหวัด

ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

กรุงเทพมหานคร
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES
I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น 10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี

**นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครพร้อมนัดวันและเวลาสอบกับเจ้าหน้าที่ได้ในวันและเวลาทำการ**
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี
Line : @iesthailand
กรอกใบสมัครออนไลน์
  คลิก

ขอนแก่น
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
กรอกใบสมัครออนไลน์  คลิก
นครราชสีมา
ถาบัน Wake English Up
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กรอกใบสมัครออนไลน์  คลิก
อุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กรอกใบสมัครออนไลน์  คลิก
เชียงใหม่
อาจารย์ดวงนภา สุขะหุต
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กรอกใบสมัครออนไลน์  คลิก
นครสวรรค์
สถาบัน The Thinking School & Education Aboard
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
กรอกใบสมัครออนไลน์  คลิก
สุราษฎร์ธานี
ศูนย์การเรียนรู้บ้านศิลป์ปัญจวิชช์ BSP Learning Center
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรอกใบสมัครออนไลน์  คลิก

 

I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED