087-686-9011 คุณฤดี
info@ies-education.com

CONTACT US

08

I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น 10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

โทรศัพท์
087-686-9011 คุณฤดี

Line : @iesthailand
www.ies-education.com
Facebook : IES Exchange Student
E-mail : iesusa@hotmail.com

เพิ่มเพื่อน

Victory Monument Circle

Attachments
captcha

I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED